Státní hrad Karlštejn

Karlštejn 172, 26718 Karlštejn
+420311681617
matrika@obeckarlstejn.cz www.hradkarlstejn.cz

Kontaktujte nás pro umístění virtuální prohlídky...

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži.

Svatebčanům je umožněno přijet auty k tzv. hornímu parkovišti (pro svatby) a dvě auta mohou přijet až před II. hradní bránu (asi 50 m od obřadní síně).

Svatební obřady se na Karlštejně konají v reprezentačních prostorách budovy. Obřadní síň je dobře přístupná přímo z nádvoří po 8 schodech dolů.

Ceny za svatby zahrnují pronájem obřaní síně i poplatky na matrice a jsou pak následující:

- oba snoubenci jsou občané ČR - 10 000 Kč (7 000 Kč nájem obřadní síně, 3 000 poplatky)

- 1 snoubenec je občan ČR a 1 snoubenec je cizinec nebo bez trvalého pobytu na území ČR - 12 000 Kč (7 000 Kč nájem obřadní síně, 5 000 poplatky)

- oba snoubenci jsou cizinci nebo oba bez trvalého pobytu na území ČR - 13 000 Kč (7 000 Kč nájem obřadní síně, 6 000 Kč poplatky)

Výše poplatků je dána zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. a cenovým výměrem Městyse Karlštejn č. 02/2014 v platném znění.

Nabízíme i možnost uskutečnit svatební obřad mimo obřadní síň:

V takovém případě je nutné uzavřít se správou hradu nájemní smlouvu na pronájem níže uvedených prostor a na matrice uhradit poplatek za svatební obřad.

1) Hodovní síň Císařského paláce - interiér 1. prohlídkové trasy. Termíny : pouze v otevírací době hradu. Cena pronájmu Hodovní síně: 20 000 Kč + poplatky viz výše

2) Exteriér mezi Mariánskou a Velkou věží - svatba open air pouze v otevírací době hradu.

Cena pronájmu prostoru: 20 000 Kč + poplatky viz výše

Kapacita pro obřad

  • 30-50

Nájem za obřadní místo (CZK)

  • 12-15.000

Min. konzumace ne
Venkovní prostor ne
Hudba po půlnoci ne
Vlastní alkohol ne

 

 Přidat do oblíbených

 

Svatební expo