Logo

Trojský zámek

U Trojského zámku 4/1, 170 00 Praha 7
+420 725 123 760
svatby@ghmp.cz www.ghmp.cz/svatby-v-trojskem-zamku

Kontaktujte nás pro umístění virtuální prohlídky...

Žádné soubory nenalezeny.

Trojský zámek v Praze se řadí mezi nejvýznamnější stavby počátku vrcholného baroka ve střední Evropě. V místech, která kdysi pokrývaly vinice, nechal zámek postavit hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka roku 1678, aby získal šlechtický titul, což se mu podařilo. Jeho podoba připomíná typ italské předměstské vily, jedná se tedy spíše o letohrádek než zámek. Vila měla navíc sloužit i jako místo pobytu a odpočinku císaře a jeho družiny při lovu v nedaleké oboře Stromovka. Ke stavbě i k výzdobě byli pozváni vynikající evropští umělci. Projekt navrhl italský architekt Jean Baptist Mathey, který změnil původní koncepci na pravidelnou dispozici s hlavním sálem uprostřed.

Pražský stavitel Giovani Domenico Orsi de Orsiny zahájil výstavbu a několik prvních let ji vedl jeho žák Silvestro Carloni. Přes svou četnou praxi v českých zemích nemohl architekt Mathey stavbu sám řídit, protože nebyl vyučen v zednickém cechu a to bylo proti tehdy platným pravidlům.

Výzdoba zámku je zasvěcena oslavě císařského rodu, kterému měl být tímto zámek „věnován“. Pohled na sídlo panovníka, Pražský hrad, je přímo v hlavní ose zámku.

Pokud se do zámeckého areálu vstoupí jeho původním slavnostním vjezdem, jižní branou od Vltavy, je možné dobře vnímat původní atmosféru. Po ose zahrady hosté dojdou přímo k vrcholu kompozice zámku - k monumentálnímu dvojramennému schodišti, které vede přímo do Hlavního sálu.

Schodiště je vyzdobeno dramatickými výjevy z Gigantomachie, znázorňujícími triumf olympských bohů nad postavami Titánů, jak líčí starořecká Iliada. Odtud zřejmě pochází název Troja, který se pak rozšířil i na celou oblast. Sochy jsou dílem sochařů Paula a Georga Heermannových, kteří byli k výzdobě schodiště pozváni roku 1685 z Drážďan, kolem roku 1705 je doplnil Jan Brokof.

Dominantou a středem zámku je Hlavní „Císařský“ sál, ze kterého vedou na obě strany chodby s enfiládou dveří přilehlých salónků. Obě chodby spojují dvě protilehlá točitá schodiště ve věžovitých dvoupatrových belvederech. Tyto belvedery dodávají stavbě jedinečný charakter a zároveň jsou jasným „podpisem“ práce architekta Jeana Baptisty Matheye.

Prostory v přízemí zámku sloužily jako zázemí pro služebnictvo a v suterénu byly rozlehlé vinné sklepy. Na severním nádvoří byla u zdi areálu postavena jednotraktová konírna a kočárovna s jednopatrovými altány.

Stavba byla dokončena v roce 1689 a císařské návštěvy se vila skutečně dočkala, v roce 1702 v ní hrabě Šternberk uvítal císaře Leopolda I.

Na svatební obřady jsou vyčleněny pouze pátky
vždy od 10:30 hod. nebo ve 12 hod.

Obvyklý harmonogram svatebního obřadu

11:30 - příjezd svatebčanů
12:00 - 12:30 obřad
12:30 - 13:00 - focení v zahradách
13:00 - odjezd, zámek se otvírá pro veřejnost

Termín svatby je nutné dohodnout s matrikou Prahy 7, kontaktní osoba pí. Tafatová, tel.: 220 144 193, poté až domluvit s GHMP - doporučujeme návštěvu zámku cca 2 týdny před svatbou, kde dohodneme ostatní požadavky.

+ Cena za svatbu pro f.o. činí 20.000 Kč vč.DPH (zahrada i sál)
+ Cena za svatbu pro p.o. činí 20.000 Kč vč.DPH
+ V ceně je zahrnuto: parkoviště pro 20 osobních aut, hlavní Císařský sál, Mramorový salonek jako zázemí pro matriku, nevěstu se ženichem a pro svědky

+ Fakturu a smlouvu Vám vystavíme po zaslání údajů na e-mail: svatby@ghmp.cz

Trojský zámek je jednou z nejvýznamnějších ukázek barokní architektury v Čechách. Nachází se v těsné blízkosti Pražské zoologické zahrady v Troji. Objekt zámku je obklopen rozsáhlou zámeckou zahradou s mnoha okrasnými i ovocnými stromy, s malým přírodním bludištěm, fontánami a oranžérií.

Trojský zámek

Obřad je v hlavním Císařském sále, který je situován v 1. patře zámku a vstoupit do něj lze přímo z jižních zahrad přes barokní schodiště nebo vnitřkem zámku. Malířská výzdoba je tvorbou nizozemských malířů, Abrahama a Izaka Godinových 1691-1697 (téměř 1 400 m2 maleb). Námětem je oslava vítězství nad Turky u Vídně, která vrcholí v hold panovníkovi. V bohatě členěném celku jsou propojeny historické příběhy i legendy a triumfalisticky gradovaná oslava slávy a moci vládnoucí dynastie Habsburků.

Malby byly provedeny jako tempery (ne technikou fresky), takže vyžadovaly daleko pomalejší malířský postup. To však umožňovalo pečlivé prokreslení a promodelování všech detailů s neuvěřitelnou tvarovou přesností, která silně zvyšuje klamavý efekt díla. Prostor sálu je iluzionisticky nadvýšen s představou otevřené nesmírnosti nebes.

Parkoviště pro 20 vozů je zahrnuto v ceně pronájmu

Kapacita pro obřad

  • 100-200

Cena za koktejl/osoba (CZK)

  • 0

Nájem za obřadní místo (CZK)

  • 15-20.000

Minimální konzumace/nájem

  • 1-50.000

Ubytování - počet pokojů

  • 0

Ubytování - cena (CZK)

  • do 1000,- CZK

Ukončení hudební produkce

  • od 22.00

Min. konzumace ano
Venkovní prostor ano
Hudba po půlnoci ne
Vlastní alkohol ne

 

 Přidat do oblíbených

 

Svatební expo